Category Archives: Przedmiotowe zasady oceniania

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 W DZIEKANOWIE LEŚNYM


Religia
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka