Category Archives: Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Dziekanowie Leśnym
ul. por. Francisa Akinsa 6
05 – 092 Łomianki
tel./ fax. (022) 751-20-88
adres e-mail: spdziekanow@gazeta.pl
Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym
ul. por. Francisa Akinsa 6
05-092 Łomianki
tel: 22 751 56 38
strona internetowa: dziekanowlesny.edu.pl
adres e-mail: dzieklesg2@gmail.com