Category Archives: Pielęgniarka i ubezpieczenie

DOKUMENTY DO UBEZPIECZENIA NNW

Dokumenty do ubezpieczenia NNW – udostępnione Rodzicom przez ubezpieczyciela:

polisy (na każdy z wariantów odrębna), wzór wykazu osób, OWU, tabela uszczerbków, instrukcja zgłaszania roszczeń, wniosek do zgłoszenia roszczenia.

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna – pani Maria Skarbek.

(pomoc doraźna; pielęgniarka nie podaje żadnych leków, za wyjątkiem zleconych przez lekarza w porozumieniu z rodzicami)

Gabinet pielęgniarki szkolnej obok pokoju nauczycielskiego – czynny codziennie w godzinach 7.45 – 15.45

(oprócz pierwszego i drugiego wtorków miesiąca, kiedy pielęgniarka pracuje w Dziekanowie Polskim i w Sadowej)