Category Archives: POMOC PSYCH.-PED.

„BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”

Projekt!!!!!

„BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA

EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”

Kiedy warto, aby rodzic zasięgnął konsultacji u psychologa?

Kiedy warto, aby rodzic zasięgnął konsultacji u psychologa?:
Jeżeli Państwa dziecko:

  • przejawia trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje, ma trudności w czytaniu i pisaniu, osiąga niskie rezultaty w nauce,
  • ma obniżoną motywację do nauki, opuszcza zajęcia szkolne
  • bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się;
  • ma trudności w radzeniu sobie z emocjami – bywa agresywne, wybuchowe lub izoluje się;
  • nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników;
  • ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych;
  • wykazuje trudności wychowawcze

Przydatne linki

 


DORADZTWO ZAWODOWE

Szkolny Ośrodek Kariery – jest miejscem, w którym uczniowie mogą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia ścieżki kariery zawodowej – poznają sieć szkół ponadgimnazjalnych, zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskają informacje o rynku pracy i zawodach przyszłości.
Działania podejmowane w SzOK-u to:
• indywidualna i grupowa praca z uczniami obejmująca m.in. prezentacje celów i form działania SzOK-u, poznanie własnych predyspozycji i zainteresowań, kształtowanie umiejętności dokonywania adekwatnej samooceny, planowanie własnego rozwoju zawodowego pod kątem mobilności zawodowej, poznanie grup zawodowych i specjalności, poznanie potrzeb lokalnego rynku pracy, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej i poznanie zasad komunikacji interpersonalnej, udzielanie informacji o placówkach edukacyjnych;
• praca z rodzicami obejmująca m.in. indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów mających problemy z wyborem własnej drogi dalszego kształcenia np. z powodów zdrowotnych;
• współpraca z nauczycielami obejmująca m.in. koordynację działań wszystkich nauczycieli na rzecz poradnictwa zawodowego i przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej lub edukacyjnej;
• gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowo-edukacyjnej obejmujące m.in. aktualnej informacji dotyczącej tendencji na rynku pracy, dostępnej ofercie edukacyjnej, prognozowanych zawodach przyszłości.

Zapraszam Uczniów klas II i III na badania preferencji zawodowych Testem Zainteresowań oraz Labiryntem Zawodów.

Strony z informacjami o szkołach, zawodach, kierunkach kształcenia:
www.koweziu.edu.pl
www.edubaza.pl
www.pespektywy.pl
www.szkolnictwo.pl

WSDZ – Doradztwo zawodowe

Ramowy Program Doradztwa Zawodowego

PEDAGOG / PSYCHOLOG

Pomoc pedagogiczna i psychologiczna:

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum są objęte opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym (budynek szkolny, wejście od strony boiska szkolnego, tel. (22) 751-57-86). Poradnia diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem dysfunkcji powodujących problemy w nauce lub zachowaniu:
– na bezpośrednią prośbę rodziców,
– na wniosek wychowawcy klasy po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców na badanie dziecka.

Rodzice zobowiązani są do osobistego odbierania wyników badań. Szkoła nie może otrzymać bezpośrednio z Poradni wyników badań, z pominięciem rodziców ucznia. Wyniki badań rodzice powinni przekazać wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu/ psychologowi (pok. 13a – gimnazjum, pok. 3a – szkoła podstawowa). Szkoła ma obowiązek stosować się do zaleceń Poradni tylko wówczas, gdy rodzice przekażą  do szkoły wyniki badań dziecka.


Pedagodzy i psycholodzy szkolni:

Pedagog szkolny – Teresa Górniak

 

DROGI UCZNIU !
Jeżeli czujesz, że dzieje się coś złego, chcesz z kimś porozmawiać, masz kłopoty, nie wiesz jak pomóc sobie lub innemu człowiekowi
CZEKAM NA CIEBIE w Sali 3a
SZANOWNI RODZICE
Jeżeli potrzebujecie Państwo rozmowy pokój pedagoga jest dla państwa otwarty każdego dnia.
PEDGOG/PSYCHOLOG – Iwona Wichrowska
sala 13a
kontakt mailowy: psychologgim2@gmail.com
PLAN PRACY:
PON. 12:00 – 18:30
WT.  10:00 – 18:00
ŚR.      7:30 – 15:30
CZW.  7:00 – 11:30
PIĄT.  7:00 – 11:00
Psycholog – Agnieszka Zalewa  

LOGOPEDA

Logopeda: Ewa Janik
pokój 9A
Godziny pracy:
poniedziałek 8:55 – 14:30
środa 8:55 – 14:30
czwartek 8:55 – 14:30