Category Archives: Pedagog/Psycholog

Kiedy warto, aby rodzic zasięgnął konsultacji u psychologa?

Kiedy warto, aby rodzic zasięgnął konsultacji u psychologa?:
Jeżeli Państwa dziecko:

  • przejawia trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje, ma trudności w czytaniu i pisaniu, osiąga niskie rezultaty w nauce,
  • ma obniżoną motywację do nauki, opuszcza zajęcia szkolne
  • bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się;
  • ma trudności w radzeniu sobie z emocjami – bywa agresywne, wybuchowe lub izoluje się;
  • nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników;
  • ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych;
  • wykazuje trudności wychowawcze

PEDAGOG / PSYCHOLOG

Pomoc pedagogiczna i psychologiczna:

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum są objęte opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym (budynek szkolny, wejście od strony boiska szkolnego, tel. (22) 751-57-86). Poradnia diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem dysfunkcji powodujących problemy w nauce lub zachowaniu:
– na bezpośrednią prośbę rodziców,
– na wniosek wychowawcy klasy po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców na badanie dziecka.

Rodzice zobowiązani są do osobistego odbierania wyników badań. Szkoła nie może otrzymać bezpośrednio z Poradni wyników badań, z pominięciem rodziców ucznia. Wyniki badań rodzice powinni przekazać wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu/ psychologowi (pok. 13a – gimnazjum, pok. 3a – szkoła podstawowa). Szkoła ma obowiązek stosować się do zaleceń Poradni tylko wówczas, gdy rodzice przekażą  do szkoły wyniki badań dziecka.


Pedagodzy i psycholodzy szkolni:

Pedagog szkolny – Teresa Górniak

 

DROGI UCZNIU !
Jeżeli czujesz, że dzieje się coś złego, chcesz z kimś porozmawiać, masz kłopoty, nie wiesz jak pomóc sobie lub innemu człowiekowi
CZEKAM NA CIEBIE w Sali 3a
SZANOWNI RODZICE
Jeżeli potrzebujecie Państwo rozmowy pokój pedagoga jest dla państwa otwarty każdego dnia.
PEDGOG/PSYCHOLOG – Iwona Wichrowska
sala 13a
kontakt mailowy: psychologgim2@gmail.com
PLAN PRACY:
PON. 12:00 – 18:30
WT.  10:00 – 18:00
ŚR.      7:30 – 15:30
CZW.  7:00 – 11:30
PIĄT.  7:00 – 11:00
Psycholog – Agnieszka Zalewa