SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU


Do Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą należeć Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Jacka  Kuronia w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców/prawnych opiekunów na dany rok szkolny.

Szkolny Klub Wolontariatu współpracuje między innymi z: Fundacją ”Dziewczynka z Zapałkami”, Otwartymi Ramionami Fundacji Splotu Ramiennego.

Koordynatorem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest pedagog/psycholog  p. Iwona Wichrowska.


OGŁOSZENIA:

Zapraszam chętnych Uczniów do pracy wolontarystycznej w przedszkolu na terenie Łomianek. Proszę o zgłaszanie się do sali 13a w celu pobrania druku zgody Rodziców na udział w wolontariacie.

Iwona Wichrowska

 


poszukuje wolontariuszy

do wzięcia udziału w akcji charytatywnej

 23-24 września (sobota, niedziela)

na terenie Błoni PGE Narodowego.

godz. 9.00 – 15.00

Będziemy prowadzić zbiórkę publiczną na protezy 3D dla dzieci z wadami rąk

Więcej informacji uzyskasz w naszym biurze

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego

Ul. M. Konopnickiej 1/189

Dziekanów Leśny

lub

tel. 506 580 295

kontakt@fsr.pl

Podczas zbiórki zapewniamy ciepłą herbatę, kupony na ciepły posiłek (obiad), napój (typu cola, woda mineralna itp.), oraz wydajemy zaświadczenia o odbytym wolontariacie


Fundacja Otwarte Ramiona

Serdecznie dziękuje wszystkim Wolontariuszom, którzy wzięli udział w zbiórce publicznej

23-24 września podczas 16 targów Inter Cars

Dzięki Wam udało się zebrać 2363,16 zł, 50,57 Euro na protezy 3D dla dzieci bez dłoni lub przedramienia.

DZIĘKUJEMY !