Europejski Dzień Języków w naszej Szkole

w piątek, 28 września obchodziliśmy w murach naszej placówki  Europejski Dzień Języków. To święto ustanowione w 2001 roku przez Radę Europy.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycielek  języka niemieckiego i języka angielskiego przygotowali  quizy i gry lingwistyczne dla swoich koleżanek i kolegów. Przy kilku stanowiskach młodzież odpowiadała na pytania z języka niemieckiego , rosyjskiego i angielskiego. Pojawiły się również zagadnienia dotyczące języka włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz języków skandynawskich. Na plakatach, które zawisły na korytarzach, pojawiły się idiomy oraz łamańce językowe. Uczniowie mogli także zmierzyć się z wymową najdłuższych słów w 10 językach europejskich, m.in. w węgierskim, słoweńskim, duńskim i fińskim.

Spektakl teatralny w Goethe Institut

Schmetterlingsdefekt to tytuł przedstawienia, które zostało wystawione w siedzibie Goethe Institut, w samym sercu Warszawy.

Spektakl przygotowany dla młodzieży przez młodzież o trochę przewrotnym tytule i bardzo ciekawej, pomysłowej treści. W środę, 19 września uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli okazję zetknąć się  z żywym językiem niemieckim i tym samym sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę. Po przedstawieniu uczniowie zadawali pytania wykonawcom chcąc więcej dowiedzieć się na temat dróg jakie zawiodły młodych artystów na deski teatru. P

o opuszczeniu murów Instytutu była czas na rozmowy z naszymi gimnazjalistami na temat języka i treści zawartych w Schmetterlingsdefekt.

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego (fragment)

ROZDZIAŁ XI: RODZICE – PRAWNI OPIEKUNOWIE

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego dające możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.
 2. Dostęp do konta Rodzica jest bezpłatny.
 3. Rodzic może uaktywnić funkcję powiadamiania go SMS-em o nieobecnościach i nowych ocenach dziecka na warunkach ustalonych przez ADMINISTRATORA LIBRUS (jest to usługa płatna).
 4. Po otrzymaniu wiadomości powitalnej z systemu Rodzic  ustawia hasło w swoim koncie (hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, składać się z wielkich i małych liter i cyfr).
 5. Rodzic  ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika ocen w szkole, dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto, Statutem Szkoły i Zasadami Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego.
 6. Istnieje możliwość odrębnego dostępu do systemu dla obojga Rodziców /opiekunów prawnych.
 7. Istnieje również możliwość kontrolowania przez jednego Rodzica /opiekuna prawnego więcej niż jednego dziecka uczęszczającego do tej samej szkoły.
 8. Dostęp Rodziców  i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą a Dyrektorem szkoły.
 9. Rodzic może usprawiedliwić nieobecność podopiecznego za pomocą WIADOMOŚCI lub pisemnie w terminie określonym w WZO.
 10. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.
 11. Jeśli występują błędy w wpisach dziennika elektronicznego, Rodzic  ma prawo do odwołania się według standardowych procedur obowiązujących w szkole opisanych we WZO dostępnym na stronie www szkoły. Może o tym fakcie powiadomić za pomocą WIADOMOŚCI, najpierw nauczyciela, który wprowadził błędne dane, potem Wychowawcę Klasy lub Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w szkole postawowej

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

 Kalendarz roku szkolnego:
* rozpoczęcie roku szkolnego: 03 września 2018 r.
* próbny egzamin w klasach ósmych: 23, 24, 25 stycznia 2019 r.
* zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.
* ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
* rekolekcje wielkopostne: 11, 12, 13 marca 2019 r.
* wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 r.
*egzamin w klasach ósmych: 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w gimnazjum

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia w Dziekanowie Leśnym 

Kalendarz roku szkolnego: * rozpoczęcie roku szkolnego: 03 września 2018 r. * próbny egzamin gimnazjalny: 23, 24, 25 stycznia 2019 r. * zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r. * ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r. * rekolekcje wielkopostne: 11, 12, 13 marca 2019 r. * wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 r. *egzamin gimnazjalny: 10, 11, 12 kwietnia 2019 r.

Plan lekcji dla klas VI c- III B gim.

*Plan może ulec zmianie.

Plan 4-8 + gimn. cz. 2 (1)

Plan lekcji dla klas IV a- VI b

*Plan może ulec zmianie.

Plan 4-8 + gimn. cz. 1

Plan lekcji dla klas O-III

 • Plan może ulec zmianie.
Plan 0 - 3 (1)

PLANY LEKCJI I DZWONKI (r. szk. 2018/2019)

Plany lekcji do pobrania:

Plan lekcji dla klas 4a – 6b /pdf/

Projekt: „Od przygody do wiedzy – świat wokół nas”

OBIADY OD 10 WRZEŚNIA 2018

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów _2018.08.29

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2018/2019

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz zasadami rekrutacji do świetlicy szkolnej. 

aktualny ragulamin świetlicy
rekrutacja

Hasło na sierpień

Hasło na lipiec

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

Informacja dla Rodziców

informacja dla Rodziców

Wymiana TRWA!!!

Dzisiaj znowu myślami jesteśmy razem z naszymi Przyjaciółmi z Ukrainy. Projekt „Biało-Czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” współfinansowany ze środków MEN w ramach  zadania publicznego „Rodzina polonijna” za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja wciąż trwa. Dzisiaj otrzymaliśmy serduszka, które uczestnicy wymiany wykonali podczas warsztatów w Tarnopolu na znak wzajemnej przyjaźni. Zostały one potem poddane specjalnej termicznej obróbce, by dzisiaj trafić w nasze ręce. Razem z serduszkami powróciły też wspomnienia, wzruszenie i radość wspólnie spędzonych chwil.

IV SZKOLNY FESTIWAL FILMOWY

14 czerwca uczniowie i nauczyciele naszej placówki spotkali się w gościnnym Centrum Kultury w Łomiankach na IV Szkolnym Festiwalu Filmowym. Tym razem wspólnie obejrzeliśmy dwa pełnometrażowe filmy realizujące program innowacji pedagogicznej „Edukacja filmowa”, aż cztery ciekawe tegoroczne produkcje uczniów z klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjalnych, a także dwie propozycje absolwenta szkoły, który niewątpliwe prezentuje już profesjonalny poziom swych prac.
Jak zwykle byli w tym dniu z nami nasi Przyjaciele z Pomorza. Uczniowie ze szkoły w Pucku pod opieką p. Irminy Gerszewskiej przywieźli nam krótki film o patronie swojej szkoły Mariuszu Zaruskim, a także monodram pt.:”Rozbite kawałki lustra”. Trudno uwierzyć, że Mikołaj występujący w spektaklu, niespełna szesnastoletni chłopiec tak dojrzale zinterpretuje trudne i poważne problemy ukazane w powieści o życiu narkomanki.

Szkolny Turniej Piłki Nożnej

Cała Polska żyje emocjami związanymi z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej. Możemy je przeżywać co 4 lata. Inaczej jest w naszej szkole. My te emocje fundujemy sobie co rok…

Kolejny już turniej piłkarski odbył się w dniach 19-20 czerwca 2018 r. Brały w nim udział klasy gimnazjalne i 7 szkoły podstawowej.  Pierwszego dnia przedstawiciele klas walczyli dzielnie w 2 grupach. I tak, z grupy A awansowali do półfinałów: klasa 2b (wygrywając wszystkie mecze bez straty bramki) i klasa 7a. Z grupy B: klasa 3 a i 7b.

Bliżej rynku pracy

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym realizowany jest projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe w ramach ZIT.
W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie klas gimnazjalnych naszej szkoły mają możliwość korzystania ze wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego w utworzonym Punkcie Informacji i Kariery PIK 2. Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół (klas gimnazjalnych) z terenu ZIT WOF biorących udział w Projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego.

21. Rajd Rowerowy w Łomiankach

Regulamin Rajdu Rowerowego

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 1. godzina 8.30 – klasy 7 i gimnazjum
 2. godzina 9.30 –  klasy 4-6
 3. godzina 10.30 –  klasy II i III Szkoły Podstawowej
 4. godzina 11.30 –  klasy 0 i I Szkoły Podstawowej

Politechnika Warszawska Junior

PW Junior

Trzeci rejs Koła Turystycznego na „Zawiszy”

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z trzeciej już wyprawy naszych uczniów po Morzu Bałtyckim.

Informacja dotycząca polityki ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym jest dyrektor szkoły.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Anna Pogorzelska

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

OBIEKT MONITOROWANY

AKCJA LATO 2018

Prosimy o odbiór karty zgłoszeniowej z sekretariatu lub pobranie ze strony szkoły.

Karta zgłoszeniowa zawiera trzy strony. Należy dokładnie zapoznać się z ich treścią.  

Opłatę za udział w akcji należy uiścić do dnia 5 czerwca 2018r.

IX Festiwal Piosenki Europejskiej

W piątek, 11 maja odbył się już dziewiąty Festiwal Piosenki Europejskiej.  Nieco wcześniej, we wtorek , 8 maja uczniowie zaprezentowali cztery utwory rodzicom przybyłym na zebrania z wychowawcami.

W tym roku usłyszeliśmy utwory w języku ojczystym, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i po raz pierwszy w języku ukraińskim. Tematyka oraz charakter utworów były bardzo różnorodne. Młodzież klas siódmych, drugich oraz trzecich gimnazjum  zaprezentowała  swoje talenty wokalne nauczycielom, pracownikom szkoły oraz oczywiście koleżankom i kolegom. Niektórym towarzyszyła trema, która w większości  przypadków nie zdominowała jednak występów. Wielkie brawa należą się wszystkim wykonawcom, którzy naukę tekstu  piosenek i uczestniczenie w próbach musieli godzić z równoległym  przygotowywaniem się do planowych zajęć.