Akcja Samorządu Uczniowskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji obchodzonego 16 listopada i Dnia Życzliwości 21 listopada

Na tablicy SU uczniowie zamieszczali plakaty pt ” Co znaczy dla mnie Tolerancja? ” i wiele ciepłych I życzliwych słów do swoich nauczycieli, pracowników szkoły, rówieśników i rodziców.