Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

Ul. por. Francisa Akinsa 6
05 – 092 Łomianki
Tel.: 22 751 20 88
Adres e-mail: spdl@edulomianki.pl

Dyrektor: Dawid Paweł Dziaduś

Wicedyrektor: Krystyna Kucharczyk

Sekretariat szkoły: czynny w godzinach 07:30 – 15:30