Informacja o rozpoczynającej się rekrutacji. Poniżej link do informacji zamieszczonej
na stronie Urzędu.

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/17612,Rozpoczecie-rekrutacji-do-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-s.html

Link do strony z rekrutacją oraz film instruktażowy:

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/15344,Rekrutacja-do-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-pods.html

Link do Zarządzenia, którego załącznikiem jest druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej obowiązujące na rok szkolny 2024/2025:

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2024/13687,Zarzadzenie-Nr-WAO0050392024-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-21-lutego-2024-r-w-spraw.html

Link do zasad:
1. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2024/2025
2. Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2024/2025

3. Zasady przyjęć do klas IV sportowych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2024/2025
4. Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2024/2025

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/17337,Zasady-rekrutacji-i-przyjec-do-placowek-oswiatowych-prowadzonych-przez-Gmine-Lom.html


Obowiązek informacyjny – rekrutacja