HISTORIA SZKOŁY opracowana na podstawie kronik, strony internetowej i wspomnień

Część pierwsza
od czasów, do których sięga pamięć – do roku 1988

Część druga
od roku 1988 do 2019

Część trzecia
od roku szkolnego 2019/2020 do maja 2023

Skany pierwszych kronik

Skan pierwszej kroniki – od 1963 do 1988 r.Skan drugiej kroniki do roku 1992/93Skan trzeciej kroniki do roku 1996/97Skan czwartej kroniki do roku 1998Skan piątej kroniki od I 1999 do roku 2000
KRONIKA1
(pdf 50 MB)
KRONIKA2
(pdf 41 MB)
KRONIKA3
(pdf 31 MB)
KRONIKA4
(pdf 47 MB)
KRONIKA5
(pdf 51 MB)
Skan kroniki harcerskiej
od roku 1979
KRONIKA HARCERSKA (pdf 14,5 MB)

Wspomnienia

Wpomnienia absolwentówZachęcamy do nadsyłania własnych zdjęć i wspomnień w celu uzupełnienia zgromadzonych przez nas materiałów.