Wizja z misją Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

Jesteśmy szkołą bezpieczną, dynamiczną z tradycjami. Mamy bogatą ofertę edukacyjną oraz dostosowujemy wymagania do indywidualnych możliwości uczniów, zapewniając im wszechstronny rozwój. Tworzymy równe szanse dla wszystkich, przygotowując uczniów do dalszego kształcenia.

Realizujemy swoje zadania w oparciu o wysokie kompetencje pracowników współpracujących z rodzicami i społecznością lokalną oraz tworząc dobry klimat, pozwalający wszystkim uczniom w pełni rozwijać swoje talenty, kształcić osobowości i umiejętności społeczne. Podstawą naszych działań jest szacunek do drugiego człowieka, czego wymagamy od innych oraz sami dajemy. Nasi uczniowie mogą liczyć na wsparcie kadry wysoko wykwalifikowanej, która jest odpowiedzialna za swoich absolwentów.