Innowacja dotycząca edukacji filmowej obejmuje przedmiot języka polskiego, ale rozwija również treści innych przedmiotów humanistycznych, a także założeń programu wychowawczego naszej szkoły i niektórych przestrzeni dotyczących pozostałych przedmiotów. Obecnie jest adresowana do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych, a jej głównym celem staje się podejmowanie działań, które pozwolą uczniom stawać się coraz dojrzalszymi i świadomymi odbiorcami dzieła filmowego, jak również umożliwią im podejmowanie samodzielnych realizacji filmowych, stanowiących ich własną interpretację świata. Uczniowie w ramach zajęć edukacji filmowej uczą się filmowego języka, poznają wszystkie etapy pracy nad realizacją filmu, poszukują tematów i bohaterów, o których warto opowiadać poprzez wykorzystanie dzieła filmowego. Zajęcia w ramach innowacji mają na celu w sposób optymalny przybliżać uczniom wszystkie etapy pracy nad filmem, począwszy od pomysłu na film, poprzez pisanie scenariusza, realizację zdjęć na planie filmowym, a na montażu skończywszy. Stały element lekcji stanowi także oglądanie filmów i etiud filmowych, a następnie analizowanie ich w celu rozpoznawania poszczególnych elementów składających się na dane dzieło filmowe. Uczniowie uczą się opowiadać o świecie przedstawionym w filmie, kreacjach bohaterów, podejmowanych tematach, rozpoznają dobre artystyczne kino od propozycji skupiających się wyłącznie na rozrywce. W dzisiejszych czasach film jest niewątpliwie ważnym narzędziem, które warto wykorzystywać w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dlatego cieszy fakt, że już od ośmiu lat edukacja filmowa wpisuje się w program pracy z uczniami w naszej szkole.