Dyrektor szkoły

Dawid Paweł Dziaduś

Wicedyrektor szkoły

Krystyna Kucharczyk

Dyrektorzy szkół przyjmują interesantów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.