Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

European Day of Languages

Europäischer Tag der Sprachen

Z okazji Europejskiego Dnia Języków (ustanowionego z inicjatywy Rady Europy w 2001r. i obchodzonego  coroczne w całej Europie 26. września) pojawiły się  na szkolnych korytarzach tablice z  pozdrowieniami i informacjami, które miały zachęcać uczniów do nauki języków obcych.

To co jednak najbardziej przypadło naszym dzieciom i młodzieży do gustu to  gry, quizy i zabawy językowe przeprowadzane na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego  w poniedziałek, 26 września. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w grach interaktywnych, planszowych oraz tradycyjnych łamigłówkach na kartkach papieru. Uczniowie obcojęzyczni mieli wsparcie w postaci tabletów udostępnianych na czas zajęć. Wszyscy zgadywali w jakich językach odbywają się dialogi sytuacyjne. Grali w Bingo, Sushi Spell, Deutsch Wagen Tour oraz inne gry ze stron British Council i Goethe Institut przy użyciu sprzętu z mobilnej pracowni komputerowej.  Wykonywali pod kierunkiem nauczyciela anglisty i germanisty  plakaty oraz zapoznali się z formami powitań w różnych językach europejskich. Na lekcjach języka niemieckiego  i angielskiego porównywali za pomocą ciekawie ujętego zestawienia i  na odpowiednio dobranych poziomie, struktury leksykalno- gramatyczne obu języków. Szukali podobieństw, aby naukę, tych dwóch języków germańskich uczynić efektywniejszą i łatwiejszą. Dotknęli historii języków na przestrzeni lat.  Starali się powtarzać łamańce językowe- Tongue Twister i Zungenbrecher.

Nadrzędnym celem wszystkich lekcji było uświadomienie wszystkim uczącym się jak ważna jest nauka języków obcych. Dlatego tez na lekcji poznawali treści dotyczące korzyści płynących z władania językami obcymi i praktycznego ich wykorzystania w życiu codziennym, podczas wyjazdów turystycznych oraz w odbiorze informacji przekazywanych z różnych źródeł  medialnych.