Germanismen-Konkurs

Pan Dyrektor wręczył dzisiaj nagrody Laureatom w Konkursie Germanizmów. Uczniowie mieli za zadanie wskazać w tekście słowa pochodzenia niemieckiego oraz napisać odpowiednik polski niemieckiego  słowa lub niemiecki odpowiednik podanego słowa polskiego.

Upominki dla Najlepszych w  Konkursie przekazało Wydawnictwo Klett.

Serdecznie gratulujemy!