Konferencja „Inni czy tacy sami – w drodze do edukacji włączającej”

Dnia 11 czerwca 2022 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja psychologiczno-pedagogiczna na temat pracy z dziećmi i młodzieżą  „Inni czy tacy sami – w drodze do edukacji włączającej”. Sześciu prelegentów
przedstawiło swoje spostrzeżenia w tym jakże ważnym temacie. Naszą szkołę i gminę reprezentował dyrektor szkoły Dawid Paweł Dziaduś, który przedstawił swoje rozważania na temat indywidualizacji w pracy z dzieckiem. Pan dyrektor podzielił się też wiedzą i doświadczeniem zdobytym dzięki współpracy ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą działającym przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łomiankach.