Konkurs „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej do konkursu „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa”
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa
pożarowego, kształtowania świadomości na temat niebezpieczeństw i
zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla, pożarów w obiektach
mieszkalnych oraz zaktywizowanie do samodzielnego poszukiwania
informacji, utrwalania wiedzy i promocji w zakresie  bezpieczeństwa
pożarowego.
Kategorie:
FILM- do 120 sekund
PRACA PLASTYCZNA- technika dowolna

Wykonane prace należy dostarczyć do gabinetu dyrektora do dnia 25
października 2021 roku.

Więcej informacji na stronie
https://www.gov.pl/…/konkurs-plastyczny-czujka-na