KONKURS PLASTYCZNY O PRAWACH DZIECKA

KONKURS PLASTYCZNY O PRAWACH DZIECKA  POD PATRONATEM DYREKTORA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM.MARII KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM
Konkurs przeznaczony jest dla WSZYSTKICH  uczniów Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, łącznie z oddziałami
przedszkolnymi naszej szkoły.

 Celem konkursu jest popularyzowanie i utrwalanie praw dziecka oraz
rozwijanie zdolności artystycznych.
Informacje:
-Wykonane  prace muszą być pracami własnymi (wykonanymi samodzielnie).
– Wykonane prace składamy do Wychowawcy do dnia 17 listopada 2021 roku.
Wychowawcy 18 listopada 2021 roku przekazują prace do Dyrektora Szkoły.
–  Format i technika plastyczna – dowolna. Dopuszcza się formy przestrzenne.
– Praca konkursowa powinna mieć taki charakter, aby jednoznacznie jej
treść,  kojarzyła się z PRAWAMI DZIECKA.
– Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą autora na bezpłatne
udzielenie prawa do publikowania i publicznej prezentacji jego prac
przez organizatora.
– Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator
konkursu.
– Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
– Wybrane prace będą eksponowane na wystawie w budynku placówki oraz na
stronach internetowych.
– Prace zostaną ocenione w czterech kategoriach:
        * oddział przedszkolny
        * klasy I-III szkoły podstawowej
* klasy IV- VI szkoły podstawowej
* klasy VII- VIII szkoły podstawowe
– Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach dnia 22 listopada
2021 roku.
-Osoba odpowiedzialna za kwestie organizacyjne- Dyrektor Szkoły Dawid
Paweł Dziaduś