#LabolatoriaPrzyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
W ramach programu Nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 127 200 zł za które została stworzona nowoczesna pracownia techniczna w sali 20, część kuchenna w sali świetlicy szkolnej, doposażono salę do zajęć edukacji filmowej, salę do zajęć geografii, biologii, przyrody i chemii.
Laboratoria Przyszłości część praktyczna CZAS START!