Rok 2022 rokiem Marii Konopnickiej!


W czwartek 14 października Sejm podjął decyzję, że rok 2022 będzie
rokiem Marii Konopnickiej, Wandy Rutkiewicz oraz Marii Grzegorzewskiej.
W związku z powyższym rok 2022 zapowiada się szczególnym rokiem dla
naszej społeczności, gdyż to rok Patronki naszej Szkoły!
W roku 2022 minie również 180 lat od przyjścia na świat wybitnej
polskiej twórczyni Marii Konopnickiej.