Tablice historyczne

Tablice upamiętniające zawisły na ścianach naszej szkoły.
Bardzo dziękujemy:
– Gminie Łomianki
-Sołectwu Dziekanów Leśny- tablice sfinansowane z Funduszu Sołeckiego
Dziekanowa Leśnego
– Grupie Kampinos
– p. Jerzemu Szcześniakowi – opracowanie historyczne
– p. Marcinowi Biegasowi – projekt graficzny
Tablice znajdują się na II piętrze naszej szkoły.