Rozszerzenie języka polskiego w grupie artystycznej w klasach 5ab
Współczesna dydaktyka języka polskiego zwraca szczególną uwagę na umiejętność
sprawnego przekładu znaków między kodem przekazu słownego a kodem przekazu
ikonicznego. Dlatego też podczas zajęć w grupie artystycznej będziemy przede wszystkim
posługiwali się metodą przekładu intersemiotycznego, która jest dobrym sposobem
poszukiwania pozasłownych sposobów konkretyzacji utworu, uwzględnia potrzebę
manifestowania przez dziecko uczuć w formie zachowań będących ekspresją różnych sztuk:
śpiewu, tańca, malowania, gier i zabaw oraz mówienia. Poza tym będziemy starali się brać
udział w życiu kulturalnym Łomianek.
Będziemy wykonywali rysunki do omawianych tekstów,
Tworzyli w oparciu o teksty literackie komiks.
Układali opowiadania zawierające dalszy ciąg czytanych tekstów.
Posługiwali się dramą, która aktywizuje ucznia, rozbudzając jego wyobraźnię, ułatwia
przyswajanie treści (układali i odgrywali wywiady z pisarzami i postaciami
literackimi, ogrywali sceny z różnych tekstów literackich.
Współpracowali z biblioteką w Łomiankach i Domem Kultury uczestnicząc w
wydarzeniach tam organizowanych.
W ramach możliwości wychodzili na spektakle i lekcje teatralne.
Jak się uda, na wiosnę przygotujemy montaż słowno-poetycki.
Podczas pracy będzie wykorzystywali narzędzia internetowe jak np.
https://www.storyboardthat.com/pl
https://storybird.com/
https://www.storyjumper.com/

nauczyciel j. polskiego
Katarzyna Leszczyńska

Klasa artystyczna – rozszerzona plastyka

„Marzenia się spełniają”- klasa artystyczna w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
Bardzo cieszy mnie powstanie klasy artystycznej. Uważam, że była bardzo potrzebna, ponieważ pozwoli na odkrywanie uzdolnień plastycznych. Pamiętam jak sama odkrywałam świat sztuki, który rozwijał wyobraźnię i dawał radość oraz poczucie spełnienia. Wiem, że to bardzo potrzebny kierunek, szczególnie we współczesnym świecie. Pamiętajmy, że sztuka to terapia dla duszy. Dzieci wrażliwe przelewają na papier swoje myśli i wizje. Dzięki linii i plamie wyrażają co w danym momencie jest dla nich ważne.
Moim głównym celem jest nauczenie dzieci postrzegania piękna i radości z tworzenia, ponieważ sztuka to nieodłączny element życia i warto się z nim polubić. Uczniowie będą poznawali różnorodność środków i techniki plastyczne, które pomogą wyrażać siebie.
W myśl tego chciałabym używać niekonwencjonalnych metod- dyskusji o sztuce, wspólnego tworzenia przy muzyce czy organizowania mini plenerów. Moim zadaniem jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka. Prace będą ukazywane w formie wystaw. Ponieważ dzieci potrzebują sukcesów jako motywacji do dalszej pracy proponuję nadawanie tytułu Artysty Roku w klasach I-VIII. Nie zabraknie innych konkursów plastycznych, organizowanych w ciągu całego roku szkolnego. Każdy uczeń będzie tworzył swoje portfolio, dzięki czemu powstanie galeria sztuki. Prace małych artystów będą zamieszczane na szkolnym facebooku.
Drodzy rodzice
Pamiętajcie, aby dopingować swoje pociechy w każdym działaniu. Nie każde zostanie twórcą, ale ważna jest sama radość z obcowania ze sztuką i odnalezienie pasji. Nauczyciele są otwarci na pomysły uczniów. Będziemy cieszyć się z każdego sukcesu i wspierać w gorszych chwilach. Sztuka pomaga łączyć pokolenia, rozwijać kreatywność i wyobraźnię, które kształtują nasze późniejsze życie.
Drodzy uczniowie
Wspaniale, że razem będziemy obcować ze sztuką, uczyć się o niej i ją tworzyć.
Życzę samych sukcesów!
Lilianna Bogusławska
nauczyciel plastyki

Klasa artystyczna – rozszerzona muzyka
Program zajęć artystycznych
Uczeń:
poznaje ciekawy repertuar piosenek i utworów muzycznych,
poznaje odmiany muzyki rozrywkowej,
poznaje polską kulturę muzyczną XX i XXI w.,
poznaje wartości rytmiczne nut i pauz,
świadomie wybiera repertuar, dokonuje oceny jego trudności i wartości,
poznaje podstawowe pojęcia muzyczne,
uczy się śpiewać ze słuchu lub przy pomocy nut poprawnie intonacyjnie z właściwym podparciem oddechowym i interpretacją,
poznaje rodzaje zespołów wokalnych,
poznaje definicję głosu, jego podział i rodzaje,
poznaje wybrane gatunki muzyczne: musical, muzyka filmowa,
poznaje kulturę muzyczną: Hip – Hop, Rock, Pop, Jazz,
kształtuje świadomość własnego ciała, poczucie rytmu oraz swobodę i płynność ruchową poprzez naukę tańców różnych narodów,
uczy się grać na instrumentach oraz akompaniamentu do piosenek,
poznaje budowę formalną utworów,
wyraża swoje uczucia, nastroje, różne stany emocjonalne za pomocą środków muzyczno – ruchowych,
potrafi czerpać radość ze wspólnego śpiewu, tańca, gry na instrumentach,
stosuje różne rodzaje aktywności muzycznej,
poznaje i stosuje zasady zachowania estradowego.
Ireneusz Dwojak