Organizacja konsultacji w roku szkolnym 2023/2024

1. Rodzic/Opiekun ma obowiązek zgłosić chęć konsultacji z Nauczycielem
poprzez Librus, co najmniej dzień wcześniej do godziny 18.00.

2.      Nauczyciel potwierdza spotkanie, a w przypadku, gdy otrzyma dużą
ilość zgłoszeń, wyznacza termin w następnym tygodniu/tygodniach.

3. Uczeń ma obowiązek zgłosić chęć skorzystania z konsultacji, najpóźniej dzień wcześniej.