Organizacja konsultacji w roku szkolnym 2022/2023


1.      Rodzic/Opiekun ma obowiązek zgłosić chęć konsultacji z Nauczycielem
poprzez Librus, co najmniej dzień wcześniej do godziny 18.00.
2.      Nauczyciel potwierdza spotkanie, a w przypadku, gdy otrzyma dużą
ilość zgłoszeń, wyznacza termin w następnym tygodniu/tygodniach.
3.      Uczeń ma obowiązek zgłosić chęć skorzystania z konsultacji,
najpóźniej dzień wcześniej.