Wspaniali OŚMOKLASIŚCI! GRATULACJE!

Dziś oficjalnie ukazały się wyniki ciężkiej pracy naszych ABSOLWENTÓW!
Pragniemy pogratulować każdemu z osobna bardzo wysokich osiągnieć.

Statystycznie:

Do egzaminu przystąpiło 46 Uczniów w tym

Mamy 8 Uczniów, którzy zdobyli 100 % z języka angielskiego!

Mamy 5 Uczniów, którzy zdobyli 100% z matematyki!

Mamy 1 Uczennicę, która zdobyła najwyższy wynik z języka polskiego!

Z czego 2 Uczniów zdobyło dwa razy 100 % z matematyki i języka
angielskiego.

Warto zauważyć, że wynik powyżej 80 % zdobyło:

z języka polskiego- 16 Uczniów

z matematyki- 19 Uczniów

z języka angielskiego- 31 Uczniów

Przedmioty

JĘZYK POLSKI:

NASZ ŚREDNI WYNIK:- 72 %

Gmina- 66 %

Powiat- 68%

Województwo- 66%

Kraj- 61 %

Nasza szkoła uzyskała najlepszy wynik z języka polskiego wśród szkół
publicznych na terenie gminy oraz znalazła się w czołówce publicznych
szkół powiatowych!

MATEMATYKA:

NASZ ŚREDNI WYNIK:- 68 %

Gmina- 59 %

Powiat- 63%

Województwo- 57%

Kraj- 52 %

Nasza szkoła uzyskała drugi najlepszy wynik z matematyki wśród szkół
publicznych na terenie gminy oraz znalazła się w czołówce publicznych
szkół powiatowych!

JĘZYK ANGIELSKI:

NASZ ŚREDNI WYNIK:- 79 %

Gmina- 77 %

Powiat- 78%

Województwo- 72%

Kraj- 66 %

Nasza szkoła uzyskała ex aequo drugi najlepszy wynik z języka
angielskiego wśród szkół publicznych na terenie gminy!

Szanowni Absolwenci raz jeszcze serdecznie Wam gratulujemy wyników!
Gratulujemy i serdecznie dziękujemy Nauczycielom przygotowującym Uczniów
do egzaminu! Dziękujemy Rodzicom/Opiekunom za codzienne wsparcie oraz
wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu naszych Absolwentów!

Teraz życzymy dostania się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych!

POWODZENIA!