7 schodów…

Siedem schodów to dużo czy mało? Można pomyśleć, że te niespełna trzy
metry są mało znaczące, niestety dla osób niepełnosprawnych to bariera
nie do pokonania. Pomimo windy i podjazdu w nowej części szkoły, te
siedem schodów na każdej z trzech kondygnacji było barierą
architektoniczną nie do pokonania dla naszych uczniów. Dlatego jest nam
niezmiernie miło ogłosić, że dostępność nauczania w starej części szkoły
została przystosowana dzięki platformom dla uczniów niepełnosprawnych
lub czasowo niepełnosprawnych. Koszt inwestycji wyniósł 191 904 złote.
Szczególne podziękowania składam w tym miejscu Pani Burmistrz, Radnym
oraz całemu Wydziałowi Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy w Łomiankach
za zrealizowanie zadania, a także Integracyjnemu Centrum
Dydaktyczno-Sportowemu za współpracę podczas realizacji. To bardzo ważny
dzień w historii naszej szkoły.