Akcja Żonkile

19 kwietnia przypięliśmy do bluz żonkile na znak, że pamiętamy i  rozpoczęliśmy cykl lekcji poświęconych tematyce holocaustu oraz  trudnego życia Żydów w getcie warszawskim.

Nie zapomnimy o wspólnej przedwojennej historii, o bohaterach getta, o  niezwykłym pedagogu, jakim był Janusz Korczak, i ludziach odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, którzy starali się pomagać rodzinom żydowskim w tych strasznych, bezdusznych czasach.