Góra Grosza

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie”

Nasza szkoła przystąpiła do XXII ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Wszystkich chętnych prosimy o gromadzenie grosików i wrzucanie ich przez dzieci do specjalnie przygotowanych pojemników znajdujących się w klasach.

Zebrane środki będą przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. W tym na tworzenie i dofinansowanie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, placówek pogotowia rodzinnego oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka.

Akcja trwa do 22 grudnia 2021 r.

Serdecznie zachęcamy do udziału.
Samorząd Uczniowski