Happening

W ramach Projektu „Szanuję co nasze” odbył się w naszej szkole happening odnoszący się do tematu poszanowania wszystkich rzeczy znajdujących się na terenie szkoły. Właściwego obchodzenia się za sprzętami  oraz z przedmiotami codziennego użytku. Uczniowie, biorący udział w tej krótkiej formie artystycznej, wypowiadali swoje kwestie w języku niemieckim i angielskim, z końcowym tłumaczeniem na język polski i zaakcentowaniem przekazu tytułowego. Oprócz walorów  wychowawczo -dydaktycznych happeningu niósł on w sobie także element leksykalno-gramatyczny obu języków obcych. Pozostaje mieć nadzieję, że wszyscy Uczniowie naszej Szkoły wezmą sobie do serca wielokrotnie podkreślane w trakcie występu zdanie: Szanuję co nasze!