INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

– duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł

– duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

Powyższe kwoty należy wpłacić na konto: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w łomiankach Nr 66 8009 0007 0012 3536 2001 0101

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji SP w Dziekanowie Leśnym + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat świadectwa SP w Dziekanowie Leśnym + imię i nazwisko ucznia”

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI i NAUKI

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1120) – § 61.