INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

– duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł

– duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

Powyższe kwoty należy wpłacić na konto: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki

           Mazowiecki Bank Spółdzielczy w łomiankach  Nr 66 8009 0007 0012 3536 2001 0101

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji SP w Dziekanowie Leśnym + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat świadectwa SP w Dziekanowie Leśnym + imię i nazwisko ucznia”

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Z dnia 27 sierpnia 2019 r.

W sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

(Dz.U z 2019 r. poz. 1700)