Konkurs savoir vivre – rozdanie nagród

Pan Dyrektor wręczył dzisiaj nagrody w trzyetapowym Konkursie savoir vivre, czyli w konkursie wiedzy na temat kultury zachowania się i kultury słowa.

Bardzo ciekawe pozycje książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców  otrzymali Uczniowie klasy 8a i 8c.  Konkurs wyłonił Mistrza savoir vivre, a droga do tego tytułu wcale łatwa nie była.

W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę teoretyczną. W następnym etapie mieli za zadanie stworzyć  kilkuminutową prezentację multimedialną lub filmik. Etap drugi wyłonił finalistów, którzy  przystąpili do części praktycznej. Polegała  ona  na  zaprezentowaniu się (właściwym dla miejsca)  w konkretnych sytuacjach życiowych. Wymagała zarazem od Uczniów dużego zasobu wiedzy, zaangażowania i koncentracji na wylosowanym temacie.

Serdecznie gratulujemy Laureatom Konkursu!