Korekcja głosek szumiących – porady logopedy

Drodzy Rodzice, 

chciałabym zaproponować książki oraz niedługie filmiki instruktażowe, pokazujące jak pomagać dzieciom w korekcji szeregu głosek szumiących,  do którego należy: sz, ż(rz), cz, dż,  a który to szereg sprawia 

problemy wielu dzieciom.

Książki zawierają zestawy ćwiczeń, karty pracy, listy słów z wyżej wymienionymi głoskami.

Filmy instruują, jak przygotować się do wywołania lub skorygowania tychże głosek. 

Życzę owocnej pracy –

Ewa Janik, logopeda