Niebezpieczny czad


Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt
tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku
węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się
najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba
osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie
zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem
węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są
urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy
wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów
kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego
spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy
od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
•       bezwonny,
•       bezbarwny,
•       pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca
w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym
narażeniu śmierć.