Nowe łazienki przy świetlicy

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru kolejnej kondygnacji łazienek –przy świetlicy szkolnej. Od jutra nasi Uczniowie będą mogli korzystać z nowych komfortowych toalet. Jest to kolejna już czwarta kondygnacja z
wszystkich pięciu.
Bardzo dziękujemy Pani Burmistrz Łomianek oraz wszystkim Radnym za środki na kolejny cel w tych trudnych czasach. Dziękujemy Wydziałowi Inwestycji i Remontów z Panem Naczelnikiem na czele i Panią Anią za częste kontakty. Dziękujemy Integracyjnemu Centrum Dydaktyczno-Sportowemu na czele z Panią Dyrektor i Panem Wicedyrektorem oraz Wykonawcy za bardzo sprawne i rzetelne wykonanie zadania.
Zmienimy się i piękniejmy dla komfortu naszych Uczniów, wspaniały prezent przedświąteczny!