Nowe łazienki

W dniu dzisiejszym oddaliśmy kolejne łazienki do użytku naszych Uczniów (parter nowej szkoły). Jest to kolejna już trzecia kondygnacja z pięciu.
Bardzo dziękujemy Pani Burmistrz Łomianek oraz wszystkim Radnym za środki na kolejny cel w tych trudnych czasach. Dziękujemy Wydziałowi Inwestycji i Remontów z Panem Naczelnikiem na czele i Panią Anią za częste kontakty. Dziękujemy Integracyjnemu Centrum Dydaktyczno-Sportowemu na czele z Panią Dyrektor i Panem Wicedyrektorem oraz Wykonawcy za sprawne i rzetelne wykonanie zadania.
Zmienimy się i piękniejmy dla komfortu naszych Uczniów.