Obiady – przypomnienie

Przypominamy o zasileniu konta w aplikacji Zamów Posiłek oraz o konieczności złożenia zamówienia na posiłki dla dzieci z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (licząc dni robocze).

Aby dziecko mogło odebrać zamówiony posiłek, konieczne jest aby posiadało przy sobie chip. 

Posiłki niezamówione, nie zostaną wydane 

Jeśli z jakichkolwiek powodów dziecko nie posiada chipa, należy wnieść opłatę w wysokości 4 zł za jego duplikat  na numer konta 72 8009 0007 0011 5225 2001 0101 odbiorca ICDS, w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę szkoły: SPDL.

Nowoprzyjęte dzieci otrzymają chip nieodpłatnie.