Podręczniki do religii w roku szkolnym 2023/2024

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających na lekcje religii:

Klasa 0

Tak! Jezus mnie kocha. –  WYDAWNICTWO Jedność 

Klasa 1

W Imię Ojca i Syna I Ducha Świętego. – Wydawnictwo Katechetyczne

Klasa 2

To jest mój Syn Umiłowany. – Wydawnictwo Katechetyczne

Klasa 3

Kto spożywa moje Ciało, ma życie.- Wydawnictwo Katechetyczne

Klasa 4

Wędrujemy z Jezusem. Podręcznik do  religii  dla klasy 4 szkoły podstawowej. – Wydawnictwo WAM

Klasa 5

Szukam Cię.  Podręcznik do religii dla  klasy  5 szkoły podstawowej. – Wydawnictwo WAM

Klasa 6

Jestem twoim Zbawicielem.  Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej- Wydawnictwo  WAM

Klasa 7

Szukam was. Podręcznik do religii dla klasy 7 szkoły podstawowej. – Wydawnictwo WAM

Klasa 8

Jestem  z wami. Podręcznik do religii dla klasy 8 szkoły podstawowej  – Wydawnictwo WAM