Podsumowanie działań w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

W naszej szkole pojawiły się informacje o udziale w Kampanii, plakaty z numerami telefonów zaufania, pomarańczowe balony.

We wszystkich klasach przeprowadzono warsztaty. Rozmawialiśmy o empatii, godności, asertywności, komunikacji bez przemocy.

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji uczestniczyliśmy w zaplanowanej przez Samorząd Uczniowski akcji „Wyraź Siebie”.

Na zakończenie Kampanii zorganizowaliśmy ”Dzień Dobrego Słowa” i  przekazywaliśmy sobie miłe komunikaty. Staraliśmy się zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania, uprzejmość wobec siebie, dzielenie się dobrym słowem. Ubraliśmy się na pomarańczowo. Uczniom i Nauczycielom rozdane zostały mandarynki.

Dziękujemy Wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie Kampanii.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Ani i Pani Małgosi, psycholożek z OPS w Łomiankach za przeprowadzenie w klasach 6 – 8 warsztatów dla uczniów.

Dziękujemy bardzo Radzie Rodziców za ufundowanie mandarynek.