Dziękujemy!

Po sześćdziesięciu latach służby sztandar naszej szkoły odpoczywa w pamiątkowej gablocie. Zastąpił go piękny, nowy sztandar, który będzie reprezentował Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym przez następne lata. 

20 maja odbyła się  uroczystość jubileuszowa i wspaniały festyn. Jesteśmy bardzo dumni, że wszystko się
tak udało. Udało się dzięki Tym, którzy nam pomagali. Bardzo serdecznie dziękujemy:

Pani Małgorzacie Żebrowskiej – Piotrak  Burmistrz Łomianek za objęcie jubileuszu patronatem,
Pani Ewelinie Kordek Dyrektor ICDS za pomoc w organizacji festynu,
Sołectwu Dziekanowa Leśnego, Sołtysowi Jarosławowi Suskiemu za współorganizację festynu.

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy swoją obecnością uatrakcyjnili nasz festyn:
Jednostka Ratownictwa Specjalnego – poszukiwanie osób zaginionych z psami z Legionowa,
Ochotnicza Straż Pożarna z Dziekanowa Polskiego,
Komenda Policji w Łomiankach,
Szczep 462 DHiGZ im. Harcerskiego Batalionu Zośka z Łomianek,
Szczep 200 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych,
Koło Gospodyń Wiejskich ”Dziekanowskie Jezioranki” z Dziekanowa Nowego
Chór Patrium Carmen po dyrekcją Michała Straszewskiego działającego przy Centrum Kultury w Łomiankach.

Dziękujemy sponsorom za przekazanie upominków:
Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach,
Rodzicom za przekazanie firmowych upominków.

Za wielkie zaangażowanie w organizację i przygotowanie festynu gorąco dziękujemy Nauczycielom, Radzie Rodziców, Rodzicom oraz Uczniom.


DZIĘKUJEMY!
Dawid Paweł Dziaduś- dyrektor szkoły
Krystyna Kucharczyk- wicedyrektor szkoły