Próbna ewakuacja

Dbając o bezpieczeństwo naszych Uczniów, Nauczycieli oraz Pracowników administracji i obsługi 19 września 2023 roku została przeprowadzona próbna ewakuacja (praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji – ćwiczenia ewakuacyjne). Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne.
Ewakuacja została przeprowadzona bardzo sprawnie i zajęła poniżej 4 minut.
Bardzo dziękujemy Uczniom za dyscyplinę i Nauczycielom za sprawną organizację oraz niezastąpionym Pracownikom ICDS Łomianki  za dopilnowanie wszelkich kwestii organizacyjnych w trakcie i po ewakuacji!