Ślubowanie uczniów klas pierwszych

15 października odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym roku, ze względu na obowiązujący reżim sanitarny, uroczystość była skromniejsza, ale równie piękna i wzruszająca. Dzieci pod kierunkiem wychowawczyń Marioli Żaboklickiej, Anny Madej i Wiolety Malanowskiej przygotowały krótki program artystyczny i pięknie odśpiewały cztery zwrotki hymnu państwowego.
Nasze pierwszaki w obecności Rodziców, Zastępcy Burmistrza Łomianek Pana Witolda Gawdy, Dyrektora Szkoły Pana Dawida Dziadusia, Pani wicedyrektor Krystyny Kucharczyk, wychowawczyń złożyły uroczyste ślubowanie, a następnie zostały pasowane na uczniów  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym.

Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki przygotowane przez Rodziców i Gminę Łomianki.