Szkoła pamięta


Każde źdźbło trawy ma swe miejsce na ziemi, skąd czerpie swe życie i siłę; tak i człowiek ma swe korzenie w kraju, z którego ciągnie wraz z życiem wiarę swoją! – napisał kiedyś Joseph Conrad.
W  ramach akcji Szkoła pamięta 3 listopada klasy 8d i 8e wraz z opiekunami udały się do Warszawy, aby poznać historię zabytkowej nekropolii warszawskiej jaką są Stare Powązki  oraz znajdującego się w pobliżu cmentarza komunalnego zwanego Powązkami Wojskowymi. W obu miejscach uczniowie poszerzali swoją wiedzę historyczną i wspominali tych, którzy na stałe zapisali się na kartach naszej historii narodowej – ludzi kultury i sztuki, pisarzy, poetów, sportowców,  działaczy politycznych, wychowawców młodzieży oraz tych, którzy oddali za Ojczyznę życie, walcząc w różnych wojnach i zrywach niepodległościowych.