Szkolny „SAVOIR – VIVRE”

Stosowanie zasad kultury osobistej czyni codzienne życie łatwiejszym i przyjemniejszym. To właśnie one otwierają nam niejedne drzwi w życiu. Kulturalne zachowanie pomaga w łagodzeniu napięć i konfliktów międzyludzkich.

KODEKS GRZECZNOŚCIOWY

Uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

1. Pamiętam, że kultura osobista jest moją wizytówką!

2. Kłaniam się wszystkim pracownikom szkoły:

· zawsze pierwszy mówię „dzień dobry”;

· uśmiecham się, gdy mijam kogoś, kogo już pozdrowiłem;

· zdejmuję czapkę (chłopcy);

· nie trzymam rąk w kieszeni, gdy się kłaniam lub z kimś rozmawiam.

3. Stosuję, na co dzień zwroty: „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ”, „PRZEPRASZAM”.

4. Przychodzę punktualnie na zajęcia.

5. Rozbieram się w szatni, tam zostawiam kurtkę  i obuwie.

6. Ustawiam się przed klasą oczekując na nauczyciela.

7. Nie biegam po korytarzu.

8. Nie używam wobec nikogo przemocy fizycznej.

9. Ubieram się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie i czysto. 

10. Dbam o higienę osobistą oraz  o higienę i   porządek w miejscu, w którym przebywam:

· nie maluję po ścianach i ławkach;

. nie przyklejam gumy do żucia pod ławkę lub krzesło;

· nie śmiecę;

· mam odwagę podnieść papierki oraz inne śmieci;

· nie niszczę pomocy naukowych i mienia szkoły.

11. W czasie lekcji zachowuję się właściwie:

· nie rozmawiam;

· nie przeszkadzam w prowadzeniu zajęć;

· podnoszę rękę, zgłaszam się;

· mówię, gdy jestem pytany;

· nie przerywam, gdy wypowiada się ktoś inny;

– dbam o kulturę słowa (patrz pkt.14.)

· staram się być aktywny i pracować w czasie lekcji.

12. Jestem obowiązkowy:

· pamiętam o starannym odrabianiu zadań domowych;

· przynoszę podręczniki i przybory szkolne;

· przychodzę przygotowany na zajęcia;

· wykonuję polecenia nauczyciela;

· wywiązuję się z powierzonych mi funkcji;

· nie opuszczam terenu szkoły w czasie, gdy mam zajęcia;

· nie wagaruję.

13. Staram się być koleżeński:

· nie skarżę;

· nie obgaduję;

· nie wyśmiewam innych;

· pomagam w nauce słabszym;

· przekazuję treści lekcji i pracę domową koleżankom/kolegom nieobecnym;

· służę radą i pomocą.

14. Dbam o kulturę języka:

· nie używam wulgaryzmów;

· panuję nad słowami, których  używam wobec innych;

· nie krzyczę, mówię spokojnym głosem;

·podczas przerwy również nie krzyczę dbając o komfort odpoczynku innych;

· nie prowadzę dyskusji podniesionym tonem;

· grzecznie zwracam się do innych;

· pracuję nad poprawą błędów językowych.

15. Jestem odpowiedzialny i prawdomówny:

· mam odwagę przyznać się do winy;

· nie kłamię;

· nie zrzucam odpowiedzialności na innych, ale ponoszę je sam.

16. Kulturalnie zachowuje się w czasie szkolnych uroczystości.

17. Nie ulegam żadnym szkodliwym nałogom.

18. Pamiętam o kulturalnym zachowaniu poza szkołą:

· kłaniam się osobom, które znam;

· ustępuję miejsca osobom starszym;

· stosuję formuły grzecznościowe;

· nie zaśmiecam i nie niszczę otoczenia, chronię przyrodę.

19. Godnie reprezentuję imię  szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Dziekanowie Leśnym.

20. Staram się pracować nad własnym charakterem, postępuję zgodnie z „Kodeksem grzeczności”.