Unsere Schüler lernen nicht nur miteinander sondern auch  voneinander

Nasi uczniowie uczą się nie tylko ze sobą lecz także wzajemnie od siebie

Praca w grupach na lekcjach ma duże walory kształtujące i wychowawcze. Dzięki pracy zespołowej uczniowie doskonalą swoje umiejętności twórczego i abstrakcyjnego myślenia. Na lekcjach języka niemieckiego poznają w ten sposób nowe słownictwo i wyrażenia. Przy tej okazji uczą się metodą skojarzeń.

Doskonale w tej formie pracy odnajdują się uczniowie słabsi. Wykazują większe zainteresowanie tematem zajęć co niejednokrotnie wpływa na zmianę ich podejścia do nauki. Chętniej uzupełniają braki w wiedzy. Wszyscy uczniowie pogłębiają umiejętność komunikowania i współpracy, uczą się tolerancji i życzliwości. Pokonują nieśmiałość. Stają się bardziej odpowiedzialni za siebie i innych.

I bardzo ważne…… przekazują swoim koleżankom i kolegom informacje opracowane przez siebie, wizualizują je według własnego pomysłu.

Wszak należy pamiętać, że zapamiętujemy : 10% tego, co czytamy, 20% tego, co słyszymy, 30% tego, co widzimy, 50% tego, co słyszymy i widzimy, 70% tego, co sami mówimy i aż 90% tego, co sami robimy!