Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Po wakacyjnej przerwie powróciliśmy do naszej SZKOŁY.
1 września rok szkolny 2022/2023 oficjalnie rozpoczął Dyrektor Szkoły Pan Dawid Paweł Dziaduś, następnie głos zabrała Burmistrz Łomianek Pani Małgorzata Żebrowska-Piotrak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Mariola Sosnowska.
Wszyscy życzyli Uczniom wielu wspaniałych chwil w nowym roku szkolnym.
Uczniowie po oficjalnej części spotkali się ze swoimi Wychowawcami w salach lekcyjnych.
W sposób szczególny witamy w naszej szkole uczniów klasy pierwszej oraz oddziały sześciolatków i trzylatków.