UWAGA BO DZIEKANÓW LEŚNY TO MY!!!

APEL DO CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, NASZYCH PRZYJACIÓŁ I SĄSIADÓW!
Zapraszamy do głosowania na obywatelski projekt zgłoszony do Budżetu
Obywatelskiego Mazowsza nr 143. „Zakup nowoczesnego sprzętu
rehabilitacyjnego dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym”.

Ten ogólnowojewódzki projekt jest niezwykle ważny, ponieważ zakupiony
sprzęt będzie służył naszym mieszkańcom.

Projekt zakłada zakup nowoczesnego sprzętu do prowadzenia zajęć
rehabilitacyjnych i diagnostyki w Oddziale Rehabilitacji Dziennej w
Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Nowoczesny sprzęt
rehabilitacyjny otworzy nowe możliwości lecznicze fizjoterapeutom oraz
rehabilitantom, ułatwi prowadzenie zabiegów, zwiększy skuteczność
oddziaływań terapeutycznych, a także spowoduje zadowolenie pacjentów.
Wraz z rozwojem technologicznym techniki zabiegowe stosowane w
poszczególnych dziedzinach medycyny stają się coraz doskonalsze i
skuteczniejsze. Nie inaczej jest z rehabilitacją, rozrastającą się o
kolejne metody oparte na zaawansowanej aparaturze. Nowoczesny sprzęt
stanowi znaczące ułatwienie dla terapeutów, a także otwiera nowe
możliwości przed samymi pacjentami – zwiększa efektywność ćwiczeń, coraz
częściej skracając czas powrotu do sprawności. Każdorazowo terapię
dostosowuje się indywidualnie do konkretnego przypadku – do sytuacji, w
jakiej znalazł się dany pacjent (stan ostry, podostry bądź
przeciążeniowy, pourazowy lub pooperacyjny). Po przeprowadzeniu
diagnostyki dobiera się najbardziej optymalną metodę rehabilitacji (np.
trening motoryczny, terapię manualną czy trening propriocepcji),
wspierając ją dodatkowo wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. Zakup
nowoczesnej aparatury diagnostycznej pozwoli na precyzyjną diagnostykę
zaburzeń ruchowych u dzieci w każdym wieku. Dzieci poddane badaniom za
pomocą urządzeniami do klinicznych analiz postaw nie będą narażone na
promieniowanie rentgenowskie, które używane jest podczas tradycyjnych
badań RTG. Zakupiony specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń da możliwość
monitorowania postępów rehabilitacji, wykonywanie obiektywnej oceny siły
grup mięśniowych i możliwość prowadzenia terapii z wykorzystaniem
sprzężenia zwrotnego (biofeedbacku).
Głosowanie jest bezpłatne, bez rejestracji konta, a za niepełnoletnich
głos mogą oddać również rodzice.

Głosować można pod adresem: https://bom.mazovia.pl/glosowanie