Wolontariat – podziękowania od Fundacji Ewdomed za przekazanie 252,50 zł na rzecz Podopiecznych Hospicjum

Bardzo dziękuję wszystkim klasom, które uczestniczyły w akcji ciasto w dniu 22.05.24 i uczniom klasy 8c i 8a za pomoc w sprzedaży. Szczególne podziękowania kieruję dla p. Ani Moćko, która przekazała pieniądze i podkłady do Hospicjum. Jolanta Matyjasiak, koordynatorka szkolnego wolontariatu