SCWEW

Zaczynamy nową przygodę!

Miło nam poinformować, iż Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach z którym współpracujemy, wygrał grant dzięki któremu powstało SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ (SCWEW). Jest nam tym bardziej miło, że wśród pięciu szkół z powiatu warszawskiego zachodniego, wsparciem w ramach projektu zostanie objęta również nasza placówka. Istotną rolą SCWEW będzie wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem, w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia. SCWEW ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami. Projekt jest realizowany od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku
przy MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 1, ul. Warszawska 14, 05-092 Łomianki.