11 lutego – Światowy Dzień Chorego

Wszystkim Chorym, cierpiącym i ich Bliskim składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Chorego. Dużo siły w pokonywaniu choroby i jej skutków oraz cierpliwości i patrzenia w przyszłość z nadzieją i optymizmem.

Uczniowie SP w Dziekanowie Leśnym