AUDYT KLIMATYCZNY

W klasach 4 – 8 na godzinach wychowawczych, zajęciach z przyrody, biologii oraz doradztwa zawodowego zostały przeprowadzone pogadanki na temat racjonalnego korzystania z prądu i wody w życiu codziennym. Również na lekcjach językowych uczniowie poznawali słownictwo związane z ochroną środowiska. Chętni przygotowali ciekawe plakaty i filmy w języku ojczystym i angielskim. Wszystkie prace zostały umieszczone na tablicy Samorządu Uczniowskiego.